Természet

A Nemzetiségi Digitális Szakkönyvtár és Tudásközpont ezen alfelületén az ormánsági tájjal, a természeti környezettel, természeti adottságokkal, foglakozó írások,  ezzel együtt a tájtörténetre és a természeti környezet átalakítására vonatkozó anyagok kerülnek bemutatásra. Az utóbbi témakörökre, a hagyományos tájhasználatra vonatkozó szakirodalmakat azonban a Történelem, illetve Kultúra aloldalakon is találhat az érdeklődő.

A Sellyei Kistérség Területfejlesztési Koncepciója. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt. 2008.
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjatvC-4s3lAhUt2aYKHUtUAEIQFjAGegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.terport.hu%2Fwebfm_send%2F1661&usg=AOvVaw1cjgd_tM4R1PgrgxrXdzir

Dénes Andrea–Ortmanné Ajkai Adrienne: A Dráva baranyai holtágai. Általános és botanikai jellemzés, természet…

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1998/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=6&layout=s

Dénes Andrea–Kevey Balázs–Ortmanné Ajkai Adrienne–Pálfai László: A Dráva-sik védelmet érdemlő területei

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1996_1997/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=6&layout=s

Gyenizse Péter – Ronczyk Levente: Az Ormánsági természeti környezet átalakítása és annak hatása a települések életére. In: Szerk.: Bunyevácz J, Szerk.: Csonka P, Szerk.: Fodor I, Szerk.: Gálosi-Kovács B „A fenntartható fejlődés, valamint a környezet- és természetvédelem összefüggései a Kárpát-medencében”. Pécs: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, 2011.
https://core.ac.uk/download/pdf/42928217.pdf

Ortmanné Ajkai Adrienne–Dénes Andrea: A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1998/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=39&layout=s

Lugosi Ágnes ORMÁNSÁG.https://epa.oszk.hu/02900/02952/00052/pdf/EPA02952_orszagepito_2001_4_26-33.pdf

Ortmann-né Ajkai Adrienne – Kovács Anita – Lóczy Dénes: Dráva holtágak tájtörténete az utóbbi 50 évben

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_2017/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=109&layout=s

Ortmanné Ajkai Adrienne–Dénes Andrea: A Dráva-holtágak fátlan növénytársulásai

Ős-Dráva Program

Pollermann Dominika: Hidrológiai és hidrogeológiai helyzetfelmérés az Ormánságban. Keszthely, 2014.
http://real.mtak.hu/9817/1/Pollermann%20Dominika-Hidrol%C3%B3giai%20%C3%A9s%20hidrogeol%C3%B3giai%20helyzetfelm%C3%A9r%C3%A9s%20az%20Orm%C3%A1ns%C3%A1gban.%20Diplomadolgozat.pdf