Könyvtár

A Bőköz projekt Nemzetiségi Értéktárához és Tudásközponthoz kapcsolódóan került létrehozásra az Ormánsággal tágabb értelemben, illetve az itt élő nemzetiségek történetével, életfeltételeivel foglalkozó digitalizált szakkönyvtár. A szakkönyvtár struktúrája négy témakörre épül; a Történelem, Kultúra, Társadalom, illetve a Természet aloldalakon kereshet az olvasó, általánosságban az Ormánsághoz, azon belül a Bőköz tájegységéhez kapcsolódó anyagokat. Az egyes témákon belül külön bontva találhatók meg a dokumentumok a térségben élő nemzetiségek szerint is. Így a teljes területre vonatkozó  általános  információkon túl a horvát, illetve a cigány nemzetiséggel kapcsolatos szakirodalmak, anyagok külön is böngészhetők.

Tematikus egységeink azonban inkább tájékoztató jellegűek, irányt mutatnak, semmint élesen lehatárolnák egymástól a tématerületeket. Hiszen az „egykézés” jelensége egyszerre hangsúlyos a társadalomtörténet szempontjából, s a helyi kultúra részévé is vált egykor, ugyanakkor meghatározó népesedési következményei miatt természetes módon tartozik a helyi társadalom témaköréhez is.
Bár honlapunk a szűkebb értelemben vett „Bőköz” vidékével foglalkozik, el kell mondani, hogy a szakirodalmak gyakran nem fókuszálnak külön e vidékre, inkább az egész Ormánságra vonatkoznak forrásaink.