Értéktár

A Bőköz és az Ormánság – bár e két terület napjainkra annyira egybeforrt, hogy a lexikonjaink is együtt tárgyalják e két területet – értékeit nagyon nehéz feladat egyetlen értéktárba helyezni. Nem csupán jelentős számuk miatt, hanem azért, mert magát az érték fogalmát és tartalmát nagyon sokféleképpen határozhatjuk meg. És bizony mindannyiunk számára más az érték. Van akinek a természeti értékek az elsődlegesek, míg más a társadalmi vagy az anyagi javakra helyezi a hangsúlyt. Gondolkozhatunk csak a jelen időben megtapasztalható , de akár az egykori múlt vét vagy valós dicsőségéből fakadó, ma már nem közöttünk lévő, értékekről. De ugyanúgy a szellemi vagy a materiális kettősség is átgondolásra kínálja magát egy ilyen tár létrehozásakor.

Ezen elektronikus felületen a teljességre nem törekedhetünk, az szinte lehetetlen is, hanem elsősorban azokra a „szétszórt gyöngyökre” szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek ismerete nélkül meggyőződésünk szerint szegényebb, fakóbb lenne mind az ormánsági emberek, mind pedig az ide csak látogatók, vagy a területről csupán elektronikus felületen tájékozódók élete is.

Másrészt a tár-, értéktár fogalma arra a szempontra is vonatkozik, hogy az itt bemutatott, megemlített értékekről szóló információk sok generáción keresztül létrehozott tudást is megjelenítenek és összegyűjtenek sok-sok forrásból.

Reméljük munkánk eredményei sokak számára felhasználhatóak és értékesek lesznek továbbá bátorítást adnak  hasonló elektronikus és valós tudástárak létrehozásában az Ormánságban, az Ormánságról.