Dokumentumtár

Dokumentumtárunkat elsősorban a szakmai, tudományos, vagy ismereteit bővíteni vágyó érdeklődők számára hoztuk létre. Elsősorban olyan dokumentumokat, adatokat és archivált tartalmakat gyűjtöttünk itt össze, melyek által jobban megismerhető a fókuszterületünk múltja, értékei, kiemelkedő egyéniségei… egyszóval azon értékei, melyek mentén egy tartalmasabb fejlődő jövő is elképzelhető.

A dokumentumtárunk előnye a digitális jelleg, mely megengedi ennek az adatbázisnak a bővítését és kiegészítését. Erre azért is szükség van, mert az a Bőköz területének értékei sokoldalúak, melyet a teljesség igényével nem vállalhatunk bemutatni. Minden hiányosságunkat igyekszünk pótolni és reméljük, hogy a terület lakossága is elkezdi tudatosan gyűjteni mindazokat az anyagi és szellemi értékeket, melyeket megörökölt vagy teremtett, mert leginkább az itt lakók tudják és érzik igazán a súlyát ennek a hagyatéknak és értékbázisnak.

Köszönjük az egykori elődöknek kultúrájuk és értékeik megőrzését, a jelen generációknak a bizalmat, mellyel segítséget nyújtottak az adatbázis kialakításában és reméljük az utánunk következők termékeny erőfeszítéssel hozzák majd létre azt a világot, mely megtartja őket ezen a területen.